Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános információk

 

1.1. A patikam.hu webáruház

·         A patikam.hu webáruházon való vásárlás feltétele az alább részletezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadása. A patikam.hu webáruház egy legálisan működő gyógyszerek, étrend-kiegészítők és kozmetikumok kereskedésével foglalkozó webáruház. Az oldal szerepel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak hivatalos listáján, melyet az alábbi linken tekinthető meg: https://www.ogyei.gov.hu/internetes_gyogyszer_kereskedelem/.

·         A patikam.hu webáruházon történő vásárlás esetén a vásárló mindig a webáruház mögötti gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társasággal (Szent István 2000 Bt.) köt szerződést, a továbbiakban együtt: kereskedő. A Szent István 2000 Bt. rendelkezik gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással is.

·         A webáruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nyelve magyar. A szerződés nem papír alapon kerül tárolásra, hanem az a vásárló email címére küldött visszaigazolásból rekonstruálható. A gyógyszertárak a hozzájuk beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalom szerint kötelesek nyilvántartást vezetni, melyet a megrendeléstől számított 5 évig kötelesek megőrizni.

·         A patikam.hu webáruházban kapható gyógyszerek, étrend-kiegészítők és kozmetikumok hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak és amennyiben ezzel ellentétes jelölés nem található a termék adatlapján, lejárati idejük több mint 3 hónap. A gyógyszerek kiadása minden esetben megfelel a 44/2004 ESZCSM rendelet 18. § (4) bekezdésének, tehát az előírt adagolás mellett a teljes kiadott gyógyszermennyiség a lejárati idő letelte előtt elhasználható.

·         A webáruház a törvényi szabályozásnak megfelelően nem foglalkozik vényköteles- és társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek / gyógyászati segédeszközök értékesítésével vagy hűtést igénylő termékek forgalmazásával.

·         A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak (tartalmazzák az áfát), és magyar forintban (HUF) értendőek. A vásárlásoknál a kosárba helyezett termékek bruttó árán felül a kiválasztott szállítási mód és az esetleges utánvét költsége kerül felszámolásra. Csomagolási díjat webáruházunk nem számol fel, a vásárlásnak egyéb költsége nincs.

·         A megvásárolni kívánt vény nélkül kapható gyógyszerek, étrend-kiegészítő készítmények és kozmetikumok használatával kapcsolatban mindig kérdezze meg orvosát / gyógyszerészét és amennyiben a termék rendelkezik betegtájékoztatóval vagy használati útmutatóval azt mindig olvassa el.

·         A patikam.hu internetes áruház csak Magyarország területére végez gyógyszerkiszállítást.

·         A vásárlás során létrejövő jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

1.1.1. Szerzői jog

·      A webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. A patikam.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webáruházon, valamint a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikai megjelölést, a weboldalon megjelenített tartalmakat, a webáruház felületének elrendezését, a webáruház üzemeltetése során alkalmazott szoftvert és egyéb üzleti, műszaki és technikai megoldásokat).

·     A webáruház tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a patikam.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Nem esik a szabad felhasználás körébe, és ezért a patikam.hu előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött az a magáncélú felhasználás, amely közvetve, vagy közvetlenül a felhasználó jövedelemszerzését, vagy jövedelem fokozását segíti elő, valamint a magáncélon túli felhasználás, mint például az adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal.

·     A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció és a webáruház használata nem biztosít jogot a Vásárlónak a webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek, domainnévnek, aldomainnévnek, védjegynek bárminemű használatára, hasznosítására. Az internetes reklámfelület használata kizárólag a patikam.hu üzemeltetőjével kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározott mértékben és célból történhet.

·     Tilos minden olyan tevékenység, amely a patikam.hu adatbázisának lemásolására, kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), az adatbázisának módosítására, új adatok elhelyezésére, meglévő adatok felülírására, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a patikam.hu külön engedélyt ad.

·     Tilos a webáruházban rendelt termékek többszörözése, átalakítása, illetve az eredeti, vagy a többszörözött, illetve átalakított termékek terjesztése és forgalmazása. Ezek a visszaélések büntetőjogi felelősséget vonnak maguk után. A webáruház ilyen esetben megteszi a fogyasztóvédelmi és a gyógyszerészeti hatóságok felé a szükséges intézkedéseket, továbbá büntetőeljárást kezdeményez.

·    Tilos minden olyan magatartás, amely a tisztességes versenyt torzítja, így különösen, a patikam.hu jó hírnevét vagy hitelképességét sérti, veszélyezteti; a patikam.hu forgalmazott termékeit megtévesztő módon más vállalkozás termékének utánzataként vagy másolataként mutatja be; tilos olyan közlés, tájékoztatás, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé teszi a webáruházat, ha annak célja nem a webáruház és termékeinek reklámozása, népszerűsítése, hanem a webáruház jó hírnevéből fakadóan más vállalkozás előnyhöz juttatása, vagy a webáruház által nem forgalmazott termékek megtévesztő módon a webáruház termékeként történő népszerűsítése.

 

1.1.2. A webáruház használatának feltételei

·    A patikam.hu üzemeltetője a felhasználók magatartásáért nem vállalja a felelősséget. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

·    A patikam.hu oldalon írt kommentek és üzenetek tartalmáért az üzemeltető nem vállalja a felelősséget.

·    A patikam.hu webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az alábbi esetekben az üzenetet, kommentet törölje, kirívóan súlyos, vagy visszatérő esetben a felhasználót az oldal használatától letiltsa:

1.   A 18 év alatti korosztály testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésére ártalmas tartalmak. Tekintettel arra, hogy az oldal a 14. életévüket betöltött kiskorú felhasználók részére is vásárlási lehetőséget kínál, így az oldal fokozott figyelmet fordít a kiskorú felhasználók érdekeinek védelmére különösen az erőszakos és pornográf tartalom szűrésével.

2.   A köznyugalom megzavarására alkalmas uszítást, gyalázkodást, gyűlöletkeltést megvalósító tartalmak. Ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan a magyar nemzet ellen, vagy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen, vagy a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen -különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel -erőszakra vagy gyűlöletre uszítás. Kirívóan súlyos esetnek tekintendő és ezért azonnali letiltást von maga után különösen a háborúra uszítás; a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása, önkényuralmi jelképek használata.

 

A webáruház tájékoztatja felhasználóit, hogy kirívóan súlyos esetben megteszi a szükséges büntetőfeljelentést.

 

·     A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, az általuk reklámozott termékek és szolgáltatások minőségéért, a szolgáltatók kereskedelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a patikam.hu nem vállal felelősséget.

 

1.2. Az értékesítésben részt vevő cégek adatai

1.2.1. A házhoz szállítás szervezésében részt vevő cég adatai:

Név: "Szent István” 2000 Bt.
Székhely: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Cégjegyzékszám: 13-06-045407
Adószám: 21543803-2-13

1.2.2. A helyszíni átvételben részt vevő gyógyszertár / cég adatai:

Név: "Szent István” 2000 Bt.
Székhely: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Cégjegyzékszám: 13-06-045407
Adószám: 21543803-2-13

1.2.3. A webáruházat üzemeltető cég adatai

Név: "Szent István” 2000 Bt.
Székhely: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5.
Cégjegyzékszám: 13-06-045407
Adószám: 21543803-2-13

1.2.4. A tárhelyet biztosító cég adatai

Cégnév: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129

Cégjegyzékszám: 09-09-020636
Adószám: 23174108-2-09

1.2.5. A házhoz szállítást végző cégek adatai

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

 

2. A vásárlás, megrendelés menete a patikam.hu webáruházban

 

2.1. Regisztráció / vendégként való vásárlás

Megrendelését kizárólag honlapunkon, regisztrációval vagy anélkül adhatja le.

Regisztrációt követő vásárlás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

·         Név

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Jelszó

·         Számlázási cím

·         Házhoz szállítás esetén: szállítási cím

Regisztráció nélküli - vendégként történő vásárlás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

·         Név

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Számlázási cím

·         Házhoz szállítás esetén: szállítási cím

A szükséges adatok megadása után el kell fogadnia, hogy megismerte az Adatvédelmi Nyilatkozat és az ÁSZF feltételeit, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy elmúlt 14 éves.

A sikeres regisztrációhoz szükség van a regisztráció megerősítésére: ezt a megadott email címre kiküldött levélben található linkre kattintva teheti meg.

A megadott adatokat (telefonszám, szállítási vagy a számlázási cím) bejelentkezés után a felső menüsorban, a saját nevére kattintva az „ADATMÓDOSÍTÁS” menüpontban bármikor módosíthatja.

A regisztráció során feliratkozhat hírlevelünkre, hogy az akciókról és egyéb az egészséggel kapcsolatos hírekről tájékoztatást kaphasson.

Ezen feliratkozás, a bejelentkezés után a Adatmódosítás menüpontban lévő „LEIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRŐL” gombra kattintva bármikor visszavonható.

2.2. Kosár – Pénztár – Megrendelés

A termékek áttekintése után a megrendelni kívánt cikk kosárba helyezéséhez kattintson, a „KOSÁRBA” gombra. A kívánt darabszámot természetesen a kosárba helyezés előtt és után is bármikor módosítani tudja. A kosárba korlátlan számú termék helyezhető, minimális rendelési érték az oldalunkon 3000 Ft.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékadatlapokon szereplő készletinformációk: Raktáron / 1-3 napon belül átvehető / jelenleg nem rendelhető / készlethiányos termék a folyamatos értékesítés miatt nem minden esetben tekinthető mérvadónak. Kérjük akkor tekintsen egy rendelést biztosnak, ha az email címére érkezett levél szerint a csomag átvehető / futárnak átadása megtörtént.

A gyógyszerek OGYÉI által engedélyezett betegtájékoztatója az adott termék adatlapján megtalálható, amennyiben mégsem, akkor az OGYÉI gyógyszerkeresőhöz közvetlen linket biztosítunk, ahol mindig elérhető az aktuális betegtájékoztató, a többi kategória esetében pedig a készítmény leírása az adatlapjukon olvasható.

Amennyiben bármelyik termék használatával, minőségével, tulajdonságaival kérdése lenne vagy, ha több információra lenne szüksége, kérem jelezze az  info@patikam.hu email címen. Válaszunkat legkésőbb 72 órán belül elküldjük.

A patikam.hu-n feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak (tartalmazzák az áfát), és magyar forintban (HUF) értendőek. A webshopon feltüntetett árak csak a patikam.hu webpatikán keresztül leadott rendelésekre érvényesek.
Az esetleges nyomdai hibák előfordulása miatt, kérjük akkor tekintse rendelését véglegesnek amennyiben az email címére érkezett levél szerint a csomag átvehető / házhoz szállításra átadásra került a futárcégnek.
Az internetes áruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a megrendelt mennyiséget 3 napon belül felülvizsgálja és határozhat úgy, hogy a megrendelést nem teljesíti. A fogyasztó a megrendelés visszautasításáról e-mailben kap értesítést. Előrefizetés esetén az értesítést követő 3 napon belül a kifizetett összeget visszautaljuk arra a bankszámlára, ahonnan a fizetés történt.

A jobb felső sarokban található kosár ikonra való kattintás után ellenőrizheti a kosárba helyezett termékeket és azok darabszámát. Ezalatt módosíthatja a korábban megadott számlázási és szállítási adatokat: ehhez kattintson az „ADATMÓDOSÍTÁS” ikonra.

A szállítási mód (házhoz szállítás / helyszíni átvétel) kiválasztása után többfajta fizetési módot jelölhet meg (banki átutalás / azonnali bankkártyás fizetés / fizetés a futárnak/ bankkártyás fizetés a helyszínen/ utánvétes (készpénzes) fizetés ).

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonnali bankkártyás vagy előreutalásos fizetés esetén a termék árának 10%-a foglalónak minősül, amelyet kereskedő abban az esetben, ha a szerződéskötés a vásárlónak felróható okból meghiúsul, megtarthat. A szerződéskötés kizárólag akkor hiúsul meg a vásárlónak felróható okból, ha a helyszíni átvétel esetén a vásárló a megrendeléstől számított 14 napig nem veszi át a megrendelt terméket, és emiatt a megrendelése törlésre kerül, tehát kereskedő kizárólag ebben az esetben jogosult a foglaló megtartására. Ha a szerződéskötés a kereskedőnek felróható okból hiúsul meg, akkor a foglaló kétszerese visszajár. Kereskedőnek felróható okból hiúsul meg a szerződéskötés különösen, de nem kizárólagosan, ha a megrendelt termékről helyszínen átvehető/futárnak átadva jelzéssel visszaigazoló e-mail érkezett, azonban kereskedő ennek ellenére az átadást/kiszállítást megtagadja.

A kiszállítással / helyszíni átvétellel kapcsolatos észrevételeit a „MEGJEGYZÉS” mezőben tudja megtenni.

Rendelését a „KÜLDÉS” gombra kattintva tudja véglegesíteni. Arról, hogy a megrendelést tudomásul vettük és feldolgoztuk a megadott email címre egy visszaigazolást kap az elküldést követő 1 órán belül. Ez a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti érdemi visszajelzésnek minősül. A visszaigazolás folyamata a gyógyszertárak erre kijelölt szakdolgozói (szakgyógyszerészek és szakasszisztensek) által felügyelten történik.

2.3. Házhoz szállítás

Amennyiben a házhoz szállítást választotta az alábbi fizetési módok közül választhat:

·         Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

·         Utánvét / Készpénzes fizetés a futárnak: a csomag átvételét követően a futárnak kell a rendelés összegét átadni. Az utánvétes fizetés költsége jelenleg minden esetben +250 Ft.

·         Átutalás: Kérjük a visszaigazolásban szereplő összeget a házhoz szállítást végző István Király Gyógyszertárat üzemeltető Szent István 2000 Bt. Raiffeisen banknál vezetett 12021006-01301087-00100001 számlaszámára utalja át, és a közlemény rovatban tüntesse fel a rendelési számot. Felhívjuk figyelmét, hogy a csomag kiszállítása csak az utalás beérkezése után történik!

A házhoz szállítás és a patikai átvétel díjait az alábbi táblázatban találja:

 

Megrendelés értéke és tömege

Házhoz szállítás

Patikai átvétel

0 – 15.000 Ft (10 kg alatt)

999 Ft

ingyenes

0 – 15.000 Ft (10 kg felett)

999 Ft + 1200

ingyenes

15.000 – Ft (10 kg alatt)

ingyenes

ingyenes

15.000 – Ft (10 kg felett)

1200 Ft

ingyenes

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a házhoz szállításnak a 10 kg tömeget meghaladó csomag esetén a választott fizetési módtól és a megrendelés értékétől függetlenül további díja van. A házhoz szállítás díja ilyenformán a megrendelés értékéhez igazodóan 15.000,-Ft-ig 10 kg-os csomag alatt 999,-Ft, 10 kg-os csomag felett 2200 Ft; 15.000,-Ft-os megrendelés felett 10 kg tömegű csomag alatt 0,- Ft, 10 kg fölött 1200 Ft, ezekhez a díjakhoz adódik hozzá az utánvétes házhoz szállítás esetén további +250 Ft költség. Bankkártyás vagy előreutalásos fizetés esetén a házhoz szállítás díján felül további költség nem merül fel.

Kereskedő a megrendelést visszaigazoló e-mailben jelzi, ha a csomag tömege előreláthatólag meghaladja a 10 kg-ot, és ezért a 2200 Ft díj megfizetése várható. Vásárlónak a 3. pont szerinti elállás szabályai szerint van lehetősége a megrendelést visszamondani.

A házhoz szállítás határideje:

·         Amennyiben rendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a kiszállítás leghamarabb a következő munkanapra várható. Az átlagos szállítási idő 1 nap.

·         Amennyiben rendelését munkanapon 12:00 óra után vagy munkaszüneti napon adja le, úgy a kiszállítás leghamarabb 2 munkanapon belül várható. A maximális kiszállítási idő 2 nap./Az átlagos szállítási idő 1,5nap. /

Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható.
Kérjük olyan címet adjon meg, ahol 8-17 óra között tartózkodik valaki, valamint kérjük amennyiben céghez / irodába kéri a kiszállítást, azt a megjegyzéseknél egyértelműen jelezze.
A házhoz szállítást a futárcég két alkalommal kísérli meg. Ha a kézbesítés sikertelen volt, akkor a csomagot a futárcég a webshopot üzemeltető gyógyszertárba visszaviszi, amiről a vásárló e-mailben értesítést kap. A vásárló az értesítést követően a helyszíni átvétel szabályai szerint veheti át a csomagot a gyógyszertárban, erre a megrendeléstől számított 14 nap áll rendelkezésére. Ha ez idő alatt a terméket nem veszi át, és ennek okát nem jelzi, akkor a 14 nap elteltével a megrendelése törlésre kerül, amely esetben bankkártyás, vagy banki átutalásos előrefizetés esetén a kereskedő a termék árának 10%-ában meghatározott foglalót megtartja.

A kiszállítást a GLS futárcég végzi.

Ha a házhoz szállítást választotta, akkor elektronikus levélben értesítjük, amennyiben a Futárszolgálat részére a csomagja átadásra került. A szállítás pontos idejéről a Futárszolgálat tud tájékoztatást adni. A kiszállítás a gyógyszer sértetlen, forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott csomagolásában történik. Ha kiszállításkor a csomagoláson bármilyen sérülést észlel, kérjük ezt jelezze a futárnak, a csomagot pedig ne vegye át és kérje jegyzőkönyv felvételét.

Amennyiben a megrendelést a fenti határidőben, rajtunk kívül álló okból (például átmeneti készlethiány a nagykereskedőnél) nem tudjuk teljesíteni, akkor ezt elektronikus levélben  jelezzük egy későbbi lehetséges szállítási időpont felajánlásával. Ha a későbbi szállítási időpont nem megfelelő, lehetőség van a megrendeléstől való elállásra. Ebben az esetben az esetlegesen fizetett teljes vételárat visszautaljuk arra a bankszámlaszámra, ahonnan a fizetés történt.

2.4. Személyes átvétel

Személyes átvétel az alábbi patikában lehetséges:

Patika

Cím

István Király Patika, Veresegyház

2112 Veresegyház, Könyves K. u. 5

 

Személyes átvétel esetén az alábbi fizetési módok között választhat a webshop felületen:

·         Készpénzes fizetés (személyesen a patikában)

·         Bankkártyás fizetés (webshopon keresztül)

·         Átutalásos fizetés

A személyes átvétel díja minden esetben 0 Ft.

A személyes átvétel határideje:

·         Rendelését az emailes visszaigazolás után, a kiválasztott patika nyitvatartási idejében veheti át.
 

·         Amennyiben csomagját a rendeléstől számított 14 napon belül nem veszi át és ennek okát nem jelzi, úgy a rendelése törlésre kerül, amely egyúttal a felek közötti szerződéskötés meghiúsulását eredményezi. Előrefizetés választása esetén ilyenkor a befizetett összeg 10%-át képező foglalót, a megrendelés teljesítése során felmerült díjak, költségek és egyéb ráfordítások ellentételezésére megtartjuk, a befizetett összeg 90%-át pedig 3 napon belül visszautaljuk arra a bankszámlára, ahonnan a fizetés történt.

Amennyiben a megrendelést a fenti határidőben, rajtunk kívül álló okból (például átmeneti készlethiány a nagykereskedőnél) nem tudjuk teljesíteni, akkor ezt elektronikus levélben jelezzük. Ha a későbbi átvételi időpont nem megfelelő, lehetőség van a megrendeléstől való elállásra.

2.5. Visszaigazolás, korábbi rendelések

A rendelésről a megadott email címre visszaigazoló emailt küldünk, melyben minden fontos adatot megtalál.

Korábbi rendeléseit (bejelentkezés után), a jobb felső sarokból lenyíló „KORÁBBI RENDELÉSEK” menüpont alatt tekintheti meg.

 

3. Elállás, szavatosság, jótállás, reklamáció, panaszkezelés

 

3.1. Elállás

·         A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján a vásárlót elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg.

·         A vásárló a megkötött szerződéstől egyoldalúan és indoklás nélkül 14 napon belül visszaléphet (Elállás), valamint a termék visszaküldése után kérheti a kereskedőtől az általa fizetett összeg visszatérítését (házhoz szállítás esetén ideértve a szállítási költséget is). Az elállás vonatkozhat a kosárba helyezett termékek egy részére is (részleges elállás), ez esetben azonban az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy mely termék megrendelésétől szeretne elállni, illetve darabszámmal megjelölni, hogy abból a termékből rendelt összes darabszámtól, vagy csak egy részétől szeretne elállni. Ha a nyilatkozatból nem egyértelmű, hogy a megrendelés mely részére vonatkozik az elállás, akkor kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a teljes megrendeléstől áll el.

·         Elállási szándékát személyesen az elállási nyilatkozat helyszínen történő aláírásával vagy az Elállási nyilatkozat postai úton (István Király Gyógyszertár, 2112 Veresegyház Könyves K. u. 5.) vagy e-mailben (info@patikam.hu) történő visszaküldésével jelezheti. A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A jóhiszeműség és a tisztesség általános követelményére tekintettel a termék átvételét követően, annak jellegének, tulajdonságának vizsgálata után kell dönteni a termék megtartásáról vagy az esetleges visszaküldésről. Visszaküldés esetén a vásárló köteles az adott terméket haladéktalanul, saját költségén, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a kereskedő részére (postára adni), vagy személyesen az adott patikába visszavinni. Azoknál a termékeknél (elektromos eszközök, gyógyászati segédeszközök), amelyeknek postai küldeményként való visszaküldése nem lehetséges, a vásárló legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül általa megbízott futárszolgálattal, vagy meghatalmazott személy útján visszaküldheti a terméket a címünkre. A helyszíni visszavétel lehetősége természetesen ebben az esetben is fennáll. A termék függetlenül a visszaküldés, vagy visszavétel módjától akkor tekinthető határidőben visszaküldöttnek, ha az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a kereskedőhöz visszaérkezik.

·         A visszatartás joga értelmében, a vásárló által kifizetett teljes összeg (ideértve a szállítási költséget is) a termék beérkezése után kerül a visszatérítésre.

·         A vásárló felelősségre vonható a megvásárolt termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért.

·         Felhívjuk figyelmét, hogy a webáruházon található termékek jelentős része olyan zárt csomagolású terméknek minősül, melyek esetében, a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján, a csomagolás felbontása után, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból már nem élhet az elállási jogával. Ezek alapján étrend-kiegészítőt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, tápszert vagy kozmetikumot csak bontatlan, eredeti csomagolásban vesszünk vissza. (Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén pedig csak a kipróbálás előtt élhet az elállási jogával.)

·         Felhívjuk figyelmét, hogy a 44/2004 (IV.28.) ESZCSM rendelet 21/B.§ (1)-(2) bekezdése értelmében gyógyszertár kizárólag tévesen kiszolgáltatott gyógyszert, az OGYÉI által visszahívott gyógyszert, vagy olyan gyógyszert vehet vissza, amelynek minősége azért nem megfelelő, mert 44/2004 ESZCSM rendelet 18. § (4) bekezdése szerint az előírt adagolás mellett a teljes kiadott gyógyszermennyiség felhasználhatósága nem biztosított a lejárati idő letelte előtt. Gyógyszer alatt a homeopátiás gyógyszereket is érteni kell. Ezek alapján csak azon vásárolt gyógyszerek esetében élhet az elállási jogával, melyek tévesen kerültek kiszállításra, minőségük a lejárati idő miatt nem megfelelő, vagy amelyeket az OGYÉI visszahívott.

3.2. Hibás teljesítések

Nem tekinthető a kereskedő hibás teljesítésének, ha a fogyasztó az egyébként sértetlenül átvett termékekkel kapcsolatban mellékhatásokat tapasztal, vagy a termékek a kívánt hatást nem váltják ki. A kereskedő az ez irányú bejelentések miatt nem felel, azok a 3.2.3. pont szerinti termékfelelősségi igények, amelyek a gyártó/forgalmazó felelősségi körébe tartoznak, és mint ilyeneket a kereskedő automatikusan továbbítja a gyártó/forgalmazó felé.

3.2.1. Jótállás

·         A kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi (II.26.) Kormányrendelet továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak.

·         Jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt 10.000,- forintnál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik. 

·         A kötelező jótállás időtartalma 1 év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

·         A fogyasztót megilleti a jótállás jog minden esetben kivéve, ha az eladó bizonyítja, hogy a hiba a termék átvétele után keletkezett.

·         A jótállási kötelezettséget és a jótállással kapcsolatos információkat minden esetben az adott termék adatlapján tüntetjük fel. A termék átvétele során a fogyasztó a termékhez tartozó jótállási jegyet is kézhez kapja, amelyen a jótállással kapcsolatos valamennyi szükséges információ megtalálható. Jótállási jogokat csak és kizárólag a jótállási jeggyel lehet érvényesíteni, ide nem értve azt az esetet, ha a fogyasztó nem, vagy nem szabályszerűen kiállított jótállási jegyet kapott kézhez.

3.2.2. Kellékszavatosság

·         A termék eladója a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében és a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet értelmében kellékszavatossággal tartozik. Ez a megvásárolt termék olyan hibájára vonatkozik, amely hiba oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is.

·         A kereskedő kellékszavatossági felelőssége objektív: független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

·         A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti:

·         A hibás termék kijavítása vagy cseréje

Ezt az igényt a vásárló abban az esetben nem jogosult érvényesíteni, ha annak teljesítése a kereskedő számára partner-szerviz hiányában lehetetlen lenne vagy aránytalan többletköltséggel járna. A kereskedő erről a körülményről a hibás teljesítésről kitöltött jegyzőkönyvben tájékoztatja a vásárlót.

Ha a vásárló csak a hibát, vagy annak okát jelölte meg és nem tüntette fel a választott szavatossági jogot, akkor kereskedő a termék jellegétől függően elsőként a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését végzi el, és ha a hiba így nem orvosolható, csak abban az esetben köteles a többi szavatossági kötelezettségének eleget tenni.

 

Amennyiben a vásárló a hibabejelentésben nem kéri a hibás termék kijavítását vagy cseréjét, illetve ha ez irányú igényét nem jogosult érvényesíteni, a vásárló az alábbi lehetőségek közül választhat: .

·         Árleszállítás

 

kérheti az ellenszolgáltatás arányos, észszerű mértékű leszállítását.

·         A vásárló jogosult a termék hibájának a kereskedő költségén történő kijavítására, illetve kijavíttatására.

·         A vásárló végső esetben, ha a kereskedő a kijavítást, kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének45 napon/ a jogosult érdekeit kímélve a termék tulajdonságainak és rendeltetésének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy, ha megszűnt a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke (pl.: ugyanaz a hiba másodszori hibabejelentést követően, a bejelentésre megtett szavatossági intézkedések ellenére is fennáll; három vagy annál több szavatossági intézkedést követően is észlelhető hiba) elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

·         A vásárló jogosult a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérni, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

·         A kellékszavatosság igény érvényesítésének feltételei:

·         a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelezni kell a kereskedő részére

·         a 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti

·         a teljesítéstől számított 6 hónapon belüli kellékszavatossági igény érvényesítésének a feltétele, hogy a vásárló a hibát jelezze az info@patikam.hu email címen és igazolja, hogy a terméket a patikam.hu internetes áruházon keresztül vásárolta. A vásárlás megtörténtét a termékről kiállított bizonylat (számla, nyugta) igazolja.

·         a teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után viszont a vásárlónak kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

3.2.3. Termékszavatosság

·         Vásárló a 3.2. első bekezdése szerinti esetekben kizárólag termékszavatossági igényt érvényesíthet. Egyéb esetekben a vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Ebben az esetben követelheti a gyártótól / forgalmazótól, hogy a hibás terméket javítsa ki, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

·         A gyártó / forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha az alábbiak közül az egyiket bizonyítja:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

·         a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető

·         a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

·         Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

·         A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval / forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

·         A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval / forgalmazóval szemben.

·         Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt, kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A vásárlót mindazonáltal a jótállásból fakadó jogok – a kellékszavatosságból vagy termékszavatosságtól függetlenül – megilletik.

3.3. Reklamáció, panaszkezelés

Reklamáció, panasz esetén a 45/2014 (II.26) Kormányrendeletben foglaltak szerint járunk el.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezünk. A panaszokat az alábbiakban részletezett panaszkezelési eljárási rend szerint bíráljuk el.  
A webáruházon rendelt termékekkel / házhoz szállítással kapcsolatos panaszát, észrevételét kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén küldje el hozzánk:

Email: info@patikam.hu
Postai úton:

István Király Gyógyszertár
2112 Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.
Személyesen az adott patikában

A személyesen szóban tett panaszt a kereskedő azonnal kivizsgálja és orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát helyben a fogyasztónak átadni.

Az e-mailen vagy postai úton beérkezett reklamációkat a kereskedő 2 munkanapon belül kivizsgálja és a beérkezésüket követő 30 napon belül megválaszolja. Ennek formája ugyanaz, (email / posta) mint ahogyan beérkezett. A vásárló panaszában eltérő értesítési módot is megjelölhet, ebben az esetben a kereskedő a panaszt a megjelölt formában válaszolja meg.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az arra adott választ a kereskedő 5 évig megőrzi és – ez irányú kötelezettsége esetén – az azt ellenőrző illetékes hatóság részére bemutatja.

Amennyiben a vásárló a kereskedő válasza ellen további kifogással kíván élni, azt az alábbi szerveknél teheti ezt meg:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Tel.: +36 1 886 9300
E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu
Levelezési cím: 1372 Postafiók 450.

A területileg illetékes Járási Hivatalnál

Házhoz szállítás esetén:

A vásárló lakcíme szerint illetékes járási hivatal

vagy

Gödöllői Járási Hivatal
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.
Telefonszám: +36 28 512-440
E-mail: godollo@pest.gov.hu

Személyes átvétel esetén:

Gödöllői Járási Hivatal
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.
Telefonszám: +36 28 512-440
E-mail: godollo@pest.gov.hu

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben a gyógyszertár és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a gyógyszertárral való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a gyógyszertár székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. A fogyasztó továbbá kérheti az előbbiektől eltérő illetékességi területen lévő békéltető testület eljárását is. A gyógyszertárat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A gyógyszertár székhelye szerint illetékes testület:

Név: Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 269 0703
Fax: +36 1 269 0703

A békéltető testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás tartalmáról és a hatályba lépés pontos időpontjáról kereskedő a patikam.hu honlapján tájékoztatja a vásárlókat. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a vásárlóval szemben. Az egyedi megrendelésekre mindig a megrendelés elküldésének napján hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók.

 

A termékek ára változhat. A termékek árának változása nem tartozik az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása körébe. A termékekre érvényes ár mindig a megrendelés időpontjában a honlapon feltüntetett ár, amelyről vásárló a termék kiválasztásakor, és a kosárba helyezésekor is tájékoztatást kap.

 

Budapest, 2021. 09. 27.